COLOFON (inzake posts van mij, Paul Marsman)

Wetgeving schrijft voor dat bij iedere foto die gepubliceerd wordt direct zichtbaar de bron ervan vermeld dient te worden. Dat hebben wij van de facebookgroep Nijmeegs Glorie ook in de (groeps)afspraken vastgelegd.

Voor teksten geldt een min of meer vergelijkbare wetgeving. Daarvan hoeven bronnen echter niet direct zichtbaar te zijn bij het bericht, op enkele uitzonderingen na. Teksten zijn vaak opgesteld uit diverse bronnen. Het zou een bericht onoverzichtelijk maken al die bronnen er bij te vermelden. De bronvermelding van tekstberichten mogen meer algemeen in een openbaar vrij toegankelijk gedeelte zichtbaar zijn als het om media op internet gaat. In groepen die besloten zijn is het voldoende dat de leden hier toegang toe hebben. Via de groepsbeschrijving op de startpagina van de groep hebben alle leden altijd toegang tot deze pagina. In (openbare) pagina’s dienen die in de informatiepagina opgenomen te zijn.

Ik heb wel eens de gewoonte wat informatie bij foto's te plaatsen. Het is natuurlijk ridicuul te veronderstellen dat al die informatie in mijn hoofd paraat staat. Hiervoor put ik uit onderverdeelde persoonlijke databases die ik in de loop der jaren heb opgebouwd. Daarvoor zijn verschillende bronnen gebruikt. 

Omdat de tekstbronnen voor de berichten van mij, Paul Marsman©, op onze Facebookgroep en –pagina dezelfde zijn dan die van de website “NijmeegsGlorie.nl” verwijs ik naar de opsomming op de copyright© pagina van die website. Die opsomming is te bereiken door hier te klikken.

Dit bericht zal één a twee keer per jaar gepubliceerd worden in de groep cq pagina en zoveel vaker als er iets is gewijzigd cq is toegevoegd. In het foto-overzicht zal zo’n bericht blijven staan, zodat het altijd terug te vinden is. In de groepsbeschrijving, bereikbaar in iedere browser via de startpagina, zal altijd een link naar deze pagina staan.

Een link naar deze colofonpagina is ook in de groepsbeschrijving van de besloten groep “Nijmeegs Glorie” opgenomen welke u bereikt door hier te klikken.

Paul Marsman

Om terug te gaan naar de besloten groep Nijmeegs Glorie klikt u hier.

Om naar de openbare “pagina” Nijmeegs Glorie te gaan klikt u hier.

De website van NijmeegsGlorie.nl bereikt u door hier te klikken.

                                          Design details: Paul Marsman©  Rode letters 156 witte achtergrond