logo dubbel NG blauwe letters non bold witte achtergrondToelichting WWWW principe

Nijmeegs Glorie groeit gestaag. Dat is een goede ontwikkeling. Meer en meer komen er ook leden bij die niet in Nijmegen e.o. wonen. Dat zijn Nijmegenaren die naar elders zijn verhuisd, 4-daagselopers, (oud) studenten, toeristen en mensen die om andere redenen liefde voor de stad en/of directe omgeving hebben. Ook zijn er leden die, vaak vanwege medische redenen, niet meer mobiel zijn.

Al die genoemde leden genieten van het moois, maar kunnen op basis van alleen een foto soms moeilijk vaststellen wat het is. Daarom willen wij als beheer bij foto's behalve de wettelijk verplichte bron, ook graag zoveel als mogelijk duidelijk hebben wat het is, waar het staat en een benadering van wanneer het was.
Dus, samen met de bron het WWWW (4xW) principe: "Wie, Wat, Waar en Wanneer," waarbij “Wie” de wettelijk verplichte bron is.

Als er zaken niet bekend zijn, overweeg dan of plaatsen wel zinvol is, waarbij opgemerkt dat een bron er ALTIJD bij moet.


Klik hier om terug te gaan naar de groepsafspraken   


Tekst uit seizoensarikel 2020-2021
betreffenlogo dubbel NG blauwe letters non bold witte achtergrondde dit onderwerp: 


"Nijmeegs Glorie
 is bedoeld voor iedereen die om wat voor reden dan ook interesse heeft in het Nijmegen van nu en haar omgeving. Onze leden zijn bewoners van de regio, oud bewoners, toeristen, (oud)vierdaagselopers, (oud)studenten, uit alle leeftijden, bewoners die om medische redenen niet meer mobiel zijn, (amateur)archeologen en iedereen die, zoals vermeld, om vaak uiteenlopende redenen interesse hebben in het hedendaagse Nijmegen en omgeving. Leden komen uit tientallen verschillende landen verspreid over alle wereldwijde continenten. Niet iedereen is dus goed bekend in de regio. Daarom gaan we, het beheer, dit seizoen consequent het WWWW-principe toepassen (Wie Wat Waar en Wanneer). In de begeleidende tekst moet dat allemaal duidelijk zijn. Ook als het ogenschijnlijk bekende objecten zijn. Wie is dan de bron. Wat is aangeven wat het is (huis, naam ven het gebouw, etc.), Waar is de plaats cq locatie waar het is, waarbij alleen een windstreek (Oost, Centrum, etc.) niet voldoende is. Wanneer is de datum waarop de foto is genomen. Dat kan zijn vandaag, de datum tot enkele weken terug, maand en jaar voor iets oudere foto's en jaartal voor foto's ouder dan drie jaar. Wat en Waar kan in sommige gevallen samengaan. Denk dan aan bijvoorbeeld: Kronenburgerpark, Goffertpark, etc. In principe gaan wij plaatjes zonder deze informatie verwijderen, maar zullen afhankelijk van beschikbare tijd en andere redenen vragen e.e.a. er bij te zetten." 

Klik hier om terug te gaan naar de groepsafspraken   

 

 

 

                                          Design details: Paul Marsman©  Rode letters 156 witte achtergrond