Aanvang seizoen 2020-2021 logo NG dubbel rood 2 non bold

Het is september dus gaan we het nieuwe seizoen weer in. Zoals eerder aangekondigd gaan we dit jaar onze accenten aanpassen.

Nijmeegs Glorie is in haar opzet een unieke groep. Niet alleen in Nijmegen e.o, maar zelfs landelijk. Er zijn per stad/buurt/regio soms vele uiteenlopende groepen. Meestal gaan die over oude dingen en oude foto's. Een enkele keer gaat een groep over een mix van oud en nieuw. Ook allerlei oude familiefoto's, klassenfoto's en foto's van recepties en (oorlogs)veteranen duiken dan vaak op. Maar er zijn nauwelijks groepen die m.b.v. eigen gemaakte foto's uitsluitend gaan over de toestand in een regio op de dag van plaatsen.

Nijmeegs Glorie is zo'n unieke groep. Dat compliment krijgen we ook steeds vaker. NG laat de regio uitsluitend zien zoals het er nu uitziet. En dat blijft ook zo. Onder verwijzing naar de groepsafspraken (www.nijmeegs-glorie.nl/index.php/groepsafspraken) bevat iedere foto een voor publiek toegankelijke en in de openbare ruimte zichtbare impressie van de regio zoals het er nu uitziet. Foto's zijn van deze eeuw (vanaf 2001 dus) en het onroerend goed wat er op staat moet er op de dag van plaatsen ook nog zo uit zien. Dus geen bouwplaatsen van reeds in gebruik genomen objecten, geen foto's met personen als hoofddoel en zonder een omgevings-decor, geen klassenfoto's of foto's van (oorlogs)veteranen en familiefoto's. Centraal staat ook dat aan het "Glorie" principe recht wordt gedaan. Dus geen foto's van slooppanden, afval in de openbare ruimte en nieuwbouwprojecten waar nog weinig zichtbaar is hoe het wordt. Foto's van evenementen mogen alleen tijdens de duur van het evenement geplaatst worden tot maximaal twee dagen er na. Alleen een band op een podium is dan niet de bedoeling. Er moet een duidelijk profiel van de omgeving zichtbaar zijn. Foto's met huisdieren op (zit)plaatsen die bedoeld zijn voor menselijk gebruik zullen worden verwijderd. Dat geldt ook voor foto's met politieke uitingen. Dit laatste ook als er slechts klein een propagandaposter van een politieke organisatie zichtbaar is.

Nijmeegs Glorie is GÉÉN nieuwsgroep. Daarvoor is de groep "Vrienden van Nijmeegs Glorie" bedoeld (www.facebook.com/groups/VriendenVanNijmeegsGlorie).

Nijmeegs Glorie is bedoeld voor iedereen die om wat voor reden dan ook interesse heeft in het Nijmegen van nu en haar omgeving. Onze leden zijn bewoners van de regio, oud bewoners, toeristen, (oud)vierdaagselopers, (oud)studenten, uit alle leeftijden, bewoners die om medische redenen niet meer mobiel zijn, (amateur)archeologen en iedereen die, zoals vermeld, om vaak uiteenlopende redenen interesse hebben in het hedendaagse Nijmegen en omgeving. Leden komen uit tientallen verschillende landen verspreid over alle wereldwijde continenten. Niet iedereen is dus goed bekend in de regio. Daarom gaan we, het beheer, dit seizoen consequent het WWWW-principe toepassen (Wie Wat Waar en Wanneer). In de begeleidende tekst moet dat allemaal duidelijk zijn. Ook als het ogenschijnlijk bekende objecten zijn. Wie is dan de bron. Wat is aangeven wat het is (huis, naam ven het gebouw, etc.), Waar is de plaats cq locatie waar het is, waarbij alleen een windstreek (Oost, Centrum, etc.) niet voldoende is. Wanneer is de datum waarop de foto is genomen. Dat kan zijn vandaag, de datum tot enkele weken terug, maand en jaar voor iets oudere foto's en jaartal voor foto's ouder dan drie jaar. Wat en Waar kan in sommige gevallen samengaan. Denk dan aan bijvoorbeeld: Kronenburgerpark, Goffertpark, etc. In principe gaan wij plaatjes zonder deze informatie verwijderen, maar zullen afhankelijk van beschikbare tijd en andere redenen vragen e.e.a. er bij te zetten.

Wij wensen iedereen een fantastisch seizoen toe en veel plezier met het gebruik van "Nijmeegs Glorie."


Klik hier om terug naar de atartpagina "archief aankondigen" te gaan.

                                          Design details: Paul Marsman©  Rode letters 156 witte achtergrond