Negatief commentaar Banner breed rode FF4500 letters zwarte achtergrond 49 98 lettergroottes

Negatief commentaar op foto's en berichten hoort niet in de groep thuis. Ook niet als je meent dat iets niet conform afspraken zijn. Ben je het ergens niet mee eens, dan is uitsluitend de weg via het beheer in PB's mogelijk. Geen discussie in de groep dus. Teveel leden willen die mooie foto's zien en geen geouwehoer over regels en zo.

Opmerkingen over afspraken dus uitsluitend via het beheer. Overtreders worden voor een onbepaalde tijd in de zgn. "uitgeschakelde modus' geplaatst. Gaan ze voor een tweede keer "in de fout" worden ze geroyeerd uit de groep. Dat geldt ook als men plaatsers met PB's direct lastig gaat vallen. Het beheer heeft het laatste woord wat wel en niet getolereerd wordt. Niemand anders.

Klik hier om terug te keren naar archiref aankondigingen  

                                          Design details: Paul Marsman©  Rode letters 156 witte achtergrond