Ooij toegevoegd   logo dubbel NG blauwe letters non bold witte achtergrond

Wij hebben mede na wensen van leden besloten het grondgebied van de vroegere zelfstandige deelgemeente Ooij, inclusief het dorp zelf toe te voegen aan ons "werkgebied." Dit gebied loopt voor een deel door tot aan het Meertje. Met de Schependom (=Nijmegen) en Persingen al in de groep ontstond daar een onlogisch en ook verwarrend manco in ons gebied. Ook met de Bisonbaai en uitgaansgelegenheden daar in de buurt is dit dorp sterk verbonden met Nijmegen. Bovendien is er nu een representatief gebied van de Ooijpolder aan Nijmeegs Glorie toegevoegd.

Voor alle duidelijkheid; Het betreft alleen het vroegere zelfstandige dorp (18e eeuw) Ooij en haar grondgebied, inclusief de buurtschappen Vlietberg, Bisonbaai, Tiengeboden, Groenlanden en het dorpje Erlecom. Persingen, inclusief buurtschap Wercheren alsmede de Ooyse Schependom (=Nijmegen) maken al deel uit van Nijmeegs Glorie.

Het gaat heel nadrukkelijk dus niet om Kekerdom, Leuth en Millingen. 

  
    

Toelichting Ooij toegevoegd   logo dubbel NG blauwe letters non bold witte achtergrond
   
Deze groep is opgezet destijds om in tegenstelling tot veel groepen die over vroeger gaan, als fotosite het Nijmegen van nu in beeld te krijgen. Omdat het leefgebied van Nijmegen verder gaat dan de gemeentegrenzen is toen ook besloten om kernen die "onlosmakelijk" aan Nijmegen verbonden zijn daar aan toe te voegen. Gaande het bestaan, nu iets meer dan twee jaar, zijn daar enkele gebieden later aan toegevoegd omdat die een sterke band met Nijmegen hebben. Vanuit historie, maar ook qua inwoners. Zo zijn Weurt, Malden en Persingen er later aan toegevoegd. alsmede de natuur- en recreatiegebieden Hatertse- en Overasseltse Vennen en de Berendonck. En nu dus Ooij. Als je de oude gemeentegrens bekijkt van Ooij is te zien dat die tot aan "Het Meertje" doorloopt en dus ook direct aan Nijmegen grenst. Bovendien wordt er in Ooij veel gerecreëerd door mensen uit o.a. ook Nijmegen.

Plaatsen als Groesbeek, Wijchen, Beuningen, Millingen (en Millingerwaard) e.d. zullen in principe niet toegevoegd worden. Die zijn groot genoeg om zelf een groep op te zetten. Die willen we niet "in de wielen rijden." 

  
Klik hier om terug naar de atartpagina "archief aankondigen" te gaan

 

                                          Design details: Paul Marsman©  Rode letters 156 witte achtergrond