GIF-bestandenlogo NG dubbel rood 2 non bold

Bewegende GIF-bestanden (die kant en klaar beschikbaar zijn binnen facebook) als reactie cq opmerking onder berichten voegen zelden wat toe. Ze hebben nauwelijks samenhang met de berichten en passen doorgaans ook niet bij een groep als de onze. Bovendien worden ze als storend en in enkele gevallen zelfs als irritant ervaren. 

Om die redenen is besloten dergelijke reacties vanaf heden te verwijderen. Wij zullen daaromtrent ook geen verzoeken indienen ze zelf te verwijderen. 

In de groepsafspraken en -beschrijving is e.e.a. opgenomen. 

Het gaat in deze afspraak om die kant en klare video's als GIF bestanden. Heel duidelijk dus niet die bewegende emoticons.

____________________________________________________________________

Later toegevoegd aan dit bericht:logo NG dubbel rood 2 non bold

Op dit bericht kan niet meer gereageerd worden. Ook zijn geplaatste reacties verwijderd.

Bij nieuwe cq aangepaste regels zijn er altijd lieden die het er niet mee eens zijn. Dat is ook niet erg. Maar dergelijke beslissingen worden door het beheer weloverwogen genomen en komen meestal voort uit verzoeken uit de groep, wetgeving en natuurlijk de mening van het beheer zelf. Dan zijn op ruin 2.255 leden 5 negatieve reacties nog te overzien. Geen reden dus om iets terug te draaien. Dat doen we trouwens sowieso nooit. Het beheer heeft in deze altijd het laatste woord.

De discussies die onder de reacties ontstonden en in een enkel geval de reactie zelf waren echter van een dusdanig niveau dat besloten is alles weg te halen. Er werd van alles bijgehaald en termen als "azijnpissen" en "bespottelijk" in welke context dan ook waren voor mij de druppel. Nota bene over een totaal ander bericht. Ronduit belachelijk. En wat helemaal triest is dat het in het algemeen (niet allemaal dus) lieden zijn die zelf nauwelijks wat bijdragen aan de groep.

Ook waren beledigingen aan het adres van het beheer aan de orde. Voor alle duidelijkheid: "Iedere belediging in welke vorm dan ook aan één van de beheerders zal in de toekomst het einde van het lidmaatschap betekenen." Ik laat me al helemaal niet voorschrijven wat ik wel en wat ik niet plaats en becommentarieer. Wij, het beheer, doen op geheel vrijwillige basis ons uiterste best van deze groep een waardevol geheel te maken, waar iedereen kan vinden wat hij verwacht. Daar steken we behoorlijk wat tijd in. Denk aan het opstellen van alle tekst rondom de groep, de bijschriften bij de foto's en de foto's zelf, de juridische kennis opdoen en bijhouden om een groep als deze te runnen. Daar hebben wij plezier in en dat laten we niet door overgevoeligheden van een enkel al of niet "op alle slakken zout leggend" lid verkloten. "No way."

Berichten over dit bericht en deze reactie, omdat hier niet verder gereageerd kan worden, zullen eveneens direct verwijderd worden. 

 
____________________________________________________________________
  
Nadien toegevoegd (23-09-2020):logo NG dubbel rood 2 non bold

Herinnering:

(Bewegende) GIF-plaatjes zijn niet toegestaan en worden verwijderd. Ook uit de reacties.
Sommige leden ervaren die als irritant, al of niet als gevolg van oogproblemen.

  
____________________________________________________________________
  
Nadien toegevoegd (26-09-2020): logo NG dubbel rood 2 non bold
 
Vanaf heden worden leden die gif-plaatjes plaatsen tijdelijk uitgeschakeld. Meerdere oproepen hiermee te stoppen blijken bij sommigen niet te helpen.
  
Wat uitschakelen inhoudt is te vinden op een maatregelpagina in de facebookinformatie site;
Voor alle duidelijkheid: dergelijke plaatjes worden als storend ervaren. Zeker voor leden met oogaandoeningen
  
  
Klik hier om terug naar de atartpagina "archief aankondigen" te gaan.
  
____________________________________________________________________

                                          Design details: Paul Marsman©  Rode letters 156 witte achtergrond